Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμματικών Συμβάσεων για τις πράξεις: «Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στην προετοιμασία, ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Μεσσηνίας» και «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης»